Az Oscarína díj

Ha az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia Hollywoodban  minden évben világraszóló gálaműsor keretében osztogat  szobrocskákat a világ filmművészetének legkülönfélébb kategóriáiban, miért ne tehetnénk mi is ugyanezt, a magunk szerény és teljességgel zárt keretei között? Az ötlet 1993-ban merült fel és lett disputa tárgyává a társulat tagjai között. Az ötletgazda személyéről így utólag megoszlanak a vélemények, de a múlt ködén keresztül mintha Kövi Béla kollégánk  személye látszódna legmarkánsabban e kérdésben.

Oskarina 3Tény és való, hogy társulatunk 1993-ban döntött arról, hogy OSCARÍNA néven díjat alapít, amellyel ezt követően minden színházi évadzáró társulat ülésén tüntetünk ki egy arra érdemesült kollégát. Az Oscarína-díj elnevezés magától értetődik ha a mellékelt fotóra pillantanak. A 22,5 cm. nagyságú és valódi gipszből készült ifjú és bájos nőalak a mi fantáziánkban Thália istenasszoOscarina oklecélnyát személyesíti meg.   A díj tárgyiasult formájáról – a képen látható bájos szobrocskáról – éveken keresztül Kövi Béla kollégánk gondoskodott, melynek egy sajnálatosan profán tény vetett véget.  A honi történelmünk viharai – mint annyi mást – Thália istenasszonyunk, alias kedves Oscarínánk gyártóját is elsodorta, lehetetlenné téve a szobor további beszerzését. Jobb híján 2003-tól mind a mai napig kezdődően egy díszmappába bújtatott oklevéllel és kitüntetett alakításait megörökítő fotómontázzsal honoráljuk a kiválasztottat.

 Néhány évszám mellett nem olvasható név. Ennek okai többrétűek. 2008 és 2009 viharral vert év volt társulatunk életében. (Lásd: “Búcsú a Duna Palotától” című bejegyzést a nyitóoldalon). 2001-2002. Szégyen és gyalázat, de az emlékezet rostáján kihullottak az ezzel kapcsolatos adatok. Lehet, hogy ebben a két évben nem is történtek jelölések? Azért nem adjuk fel ilyen könnyen! Kutakodunk kitartóan! Bárki, aki érdemleges információval rendelkezik e tárgyban ne restellje jóvátenni hibánkat!

Mindazonáltal álljon itt örök emlékeztetőül – a világ végezetéig, (legalábbis addig, míg az elektromosság áldásos jótéteményében részesülhet az emberiség) – az OSCARÍNA-díjban részesültek névsora, ami reményeik szerint még sok-sok éven át újabb és újabb tehetséges kollégánk nevével fog bővülni.

 

2020

Lukács Renáta

Lukács Renáta

2019

Seszták Mária

Seszták Mária

2018

Kovács Rita

Kovács Rita

2017

Kis-Dörnyei Nóra

Kis-Dörnyei Nóra

2015

Szalay Cintia

Szalay Cintia

2014

Komornik András

Komornik András

2013

Rácz Ferenc

Rácz Ferenc

2012

Morvai Pál

Morvai Pál

2011

Demeter László

Demeter László

2010

Renge Lídia

Renge Lídia

2007

Szántó Éva

Szántó Éva

Köbli Ágnes

Köbli Ágnes

2006

Tóth László

Tóth László

2005

Komornik András

Komornik András

2004

Hetényi Ágnes

Hetényi Ágnes

2003

Parák Tibor

Parák Tibor

2000

Köbli Ágnes

Köbli Ágnes

1999

Szántó Éva

Szántó Éva

1998

Demeter László

Demeter László

1997

Rácz Ferenc

Rácz Ferenc

1996

Kövi Béla

Kövi Béla

1995

Réti Irén

Réti Irén

1993

Dr. Pajzs (Drégely) Zsuzsa

Dr. Pajzs (Drégely) Zsuzsa