Kritika – Az élet, mint olyan…

A 2012. november 6-án, az MSZOSZ színháztermében mutattuk be másodíziglen Radványi Ervin írásaiból összeállított vidám műsorunkat, melyet a szerző is megtisztelt jelenlétével.

Az előadásról Vasvári Zoltán kritikus tollából az alábbi írás látott napvilágot:

 

Az élet, mint olyan…

Összeállítás Radványi Ervin humoreszkjeiből.

A Hevesi Sándor Színtársulat bemutatója

2012. november 6.

A Hevesi Sándor nem hivatásos Színtársulat a magyarországi színjátszómozgalom legújabb kori történetének hőskorában, 1958 októberében alakult, s azóta folyamatosan, tehát több mint ötven éve működő csoport. Tagjai a napi 8-10 órai munka után készülnek előadásaikra: darabokat válogatnak, szerkesztenek, próbálnak. A legszebb szakszervezet kulturális és színjátszó hagyományok elkötelezett és méltó örökösei, továbbéltetői. A társulat művészeti vezetője 1992 óta Rácz Ferenc.

Mostani bemutatójuk szerzőjeként a múlt század 60-as éveitől publikáló, mára talán méltánytalanul keveset emlegetett, kitűnő szatirikus írót, humoristát, Radványi Ervint választották. Radványi humoreszkjei, groteszk, szatirikus monológjai ma is életszagúak, nevettetően elgondolkoztatóak. És nem csak azok: a görbe tükör mögött mindig elővillan az értő néző számára a filozofikus mondandó, a nevettetni tudó kitűnő szerző szomorkás látlelete az élet dolgairól, férfi és nő, szülő és gyermeke, főnök és beosztottja kapcsolatáról, a művészet lényegéről – ne féljünk a szótól -, a létbevetett ember magára ismeréséről.

A jól szerkesztet összeállítás három monológot és három jelenetet tartalmaz.

Az est felütését, az alaphangot a társulat vezetője, az előadás rendezője, Rácz Ferenc adta meg Az élet, mint olyan c. monológ nagyszerű, kiváló művészi erudiciójú interpretációjával. A Karinthy Frigyes-i ihletésű monológ az emberi életkorok, életszakaszok filozofikus bemutatása – a humor segítségével. Radványi kiváló tanítvány: humorban ő sem ismer tréfát!

Renge Lidi a Bugylibicska c. monológban egy napjainkban sem ismeretlen, sőt, talán új reneszánszát élő lány típus alakját mutatta meg. A fiatal színésznő a társulat talán legnagyobb tehetsége, érett, meggyőző produkciót nyújtott e monológban és további megjelenéseiben is.

 Demeter László hajmeresztő feladatba fogott, amikor az egykori kiváló színész, rendező, Horváth Tivadar bravúr számának, Az andaxin korá-nak előadására vállalkozott. Demeter nem utánozta a nagy színészt. Saját értelmezése és pontos interpretációja a jelenben is élővé tette Radványi kortalan szövegét. Gratulálunk!

A három jelent közül az Apák és fiúk a minden korban jelenlévő korosztályi konfliktus frappáns bemutatása a társulat két meghatározó jelentőségű tagjának, Demeter Lászlónak és Morvai Pálnak mulattató játékával.

Napjainkra – véleményem szerint – talán csak a Poshadváralja c. jelenet szövege, mondandója kopott meg kissé, bár, a bemutatott típusok, jellemek mai is itt élnek köztünk. A rendezés, a színész játék küszködött is ezzel: a ma is élő probléma és a megjelenítés ellentmondásosságával. Renge Lidi ebben a jelenetben is remekelt!

Az élet mint olyan... 44

A szerző: Radványi Ervin

Az est vitathatatlan fénypontja a – nem véletlenül – zárásként választott Vartyogómocsarak c. jelenet volt. A művészkedés lila ködén ironizáló kis darab Radványi egyik legjobb alkotása, kis filozofikus remeklés, ismét egy remek Renge Lidi-alakítással.

Az est megható záró momentuma volt a 81 éves szerző születésnapi köszöntése. A láthatóan elérzékenyült mester hálásan mondott köszönetet a társulatnak a kiváló előadásért, további szép sikereket kívánva.

Mi is csak köszönni tudjuk az idős mesternek, Radványi Ervinnek, Rácz Ferencnek, a rendezőnek és az egész társulatnak ezt a szép estet!

 

Vasvári Zoltán

Megjegyzés

Az előadással kapcsolatos további kritika itt tekinthető meg:

Az élet, mint olyan… – egy néző szemével