Nálamalapítás – 2014

Első felvonás
Annak ellenére, hogy immáron több évre visszamenően is vannak igazolható adataink arra vonatkozóan, hogy ez az évente megrendezésre kerülő rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend társulatunk tagjai körében, csak most vettük a bátorságot, hogy első ízben világgá kürtöljük az ott történteket.
Az “ott történtek” kollégánk, – nevezzük őt halált megvető bátorsággal nevén, lesz, ami lesz – szóval Morvai Pali kezdeményezésére néhány évvel ezelőtt kezdődtek, és azóta minden év augusztus 20-a táján perfektuálódnak, hogy ily nemes egyszerűséggel, és szuggesztív tömörséggel fejezzük ki magunkat.
A helyszínül pediglen alkalmasint kedves kollégánk kies tusculanuma szolgált. Ez a változatosság kedvéért idén sem volt másként.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy vajon eleddig miért nem adtunk hírt, miért nem tájékoztattuk a széles nyilvánosságot, a “nagyérdeműt” ezekről az összejövetelekről.
Nos, a válasz roppant egyszerű, mondhatni kézenfekvő:

rövidesen folyt. köv. (fokozzuk a feszültséget)

Második felvonás

20140820_182533

Madártávlat

Mivel a rendezvény pontos helyrajzi számát e helyt sajnos nem áll módunkban közölni, a történtek iránt érdeklő tömegek elégedjenek meg annyival, hogy az események földrajzi koordinátáinak metszéspontja egy szőlőtőkékkel gazdagon borított borvidék centrumát súrolja.

E körülmény némileg, ha csekély mértékben is, de mégiscsak rányomta a bélyegét az összejövetel jellegére, valamint a történések végkimenetelére. (Cca. 174 %-ban)

20140820_190655

Corpus delicti

Miután a megjelent szépszámú vendégsereg – kizárólag a kultúrára és kellemes baráti csevejre szomjúhozó – különítménye sáskahadként lecsapott a felhalmozott étkészletre, rögvest nekilátott a pincekészlet módszeres feltérképezéséhez. Ebbéli törekvésükben élen jártak a bizonyítékként mellékelt fotográfián beazonosítható tettestársak.
(Mindazonáltal, egyébként az, az általam néven nevezni nem kívánt kollégám, aki nemrégiben adott hangot  abbéli örömének, hogy e mostanában tanult kifejezéssel mintegy 27 %-kal feljavíthatta magyar szókincskészletét, – íme lásd -immáron tagadhatatlan, hogy főkolomposi minőségében vette ki részét ebben a spontánnak titulált, egyébiránt pedig előre kifundált módon végrehajtott akcióban.

rövid szünet után megint folyt. köv. (a feszültség további fokozódása szándékával)

Harmadik felvonás

2014-08-20-070

Produkcióóóóóó!

A tárgyilagosság kedvéért kénytelen-kelletlen meg kell említeni, hogy némi szakmaiság is felütötte fejét a nap folyamán.Csillapíthatatlan exhibicionizmusától hajtva a házigazda a helyszínen beszervezett néhány további hasonló betegségtől szenvedő delikvenst, akik boldogan kihasználván a lehetőséget, magukat alkalmi fellépőknek kikiáltva,  nem átallottak rögtönzött színjátékkal  előállni, abban tévhitben ringatván magukat, hogy ripacskodásuk kedvező fogadtatásra talál. Ebbéli hitükben nem is csalatkoztak túlságosan. A hatalmas, szűnni nem akaró  ováció okához  talán  döntő módon(!) a kivételes magasságokba emelkedő, ugyanakkor nemesen egyszerű, visszafogott eszközökkel operáló rendezőnk briliáns, csillogó, sallangmentes, helyenként katartikus erejű, fergeteges improvizatív játéka is némileg (bocsánat: nem némileg, hanem:)  abszolút mértékben(!) hozzájárult.  Igen! Valóban ezt hisszük mindannyian, akik részesei lehettünk ennek a korszakos eseménynek, mindannyian, egyöntetűen így gondolkodunk!

Éljen szeretett rendezőnk, éljen…

  • No, ebből ennyi untig elég! Figyelmezzetek Bástya elvtárs örökbecsű intelmére: “amit a legjobban becsülök magamban, az a szerénység fiaim, a szerénység…” (Szerkesztői megjegyzés: az előző mondat rendezői utasításra beszúrt korrekció.)

A magamutogatásból azonban ennyi mégsem volt elég! A hevenyészett “Most mutasd meg!” activity játék, annak ellenére, hogy abban minden jelenlévő aktívan kivette a részét, mégsem okozott mindenki számára osztatlan örömöt. A kartelezés gyanúja vetült ugyanis a házigazdára és a vele egy követ fújó Moliere-re, akik, meglehetősen gyanús körülmények között, úgyszólván utcahosszal nyerték  a vetélkedőt. Miután a piszkos csalás ténye nem nyert kellőképpen bizonyítást, a kialakult eredményt írjuk egyszerűen a véletlen, illetőleg a vak szerencse számlájára. Mielőtt bárkit a vert mezőnyben a “savanyú a szőlő” vádja illethetné, kiáltsuk világgá ennek az ellenkezőjét. A helyszínen felzabált irdatlan mennyiségű szőlőfürtök mindegyike mézédesnek bizonyult!

Happy end!

Erősen reméljük, hogy hasonlóképpen lesz ez az elkövetkezendő esztendőkben is, mert nem fenyegetésképpen, csupán megfellebbezhetetlen óhajként jelentjük be: ismétlés a tudás anyja, vagyis jövőre veletek ugyanitt!

2014-08-20-04520140820_15022820140820_133956

 

(A további borzalmak megszemléléséhez: klikk ide! Csak erős idegzetűek számára!)