Radnóti-díjas lett Gyulai Zsuzsánk!

Figyelem, figyelem! Közhírré tétetés sürgős esete forog fenn!

Alant kürtöljük világgá az örömhírt, magának az érintettnek a tolmácsolásában.

Íme:

Kedves Társulat, Kedves Mindenki!

Hadd osszam meg Veletek versmondói pályám egészen különös és becses elismerésének örömhírét: 2014. november 9-én Radnóti-díjas lettem!GyZs R 2

 A Radnóti Miklós vers- és prózamondó verseny kétévente kerül megrendezésre. A „versenyek versenyeként” aposztrofált eseményen az előző két év országos és határon túli vers-és prózamondó versenyeinek legjobb helyezést elért előadói indulhatnak. Ezért a Radnóti-díj az amatőr előadó-művészet legrangosabb kitüntetése.

 Radnóti verseivel foglalkozni, a sorokban rejlő tragédiát, fájdalmat és emberi nagyságot átélni, szívünkhöz emelni, mélységeit kibontani, átgyötörni magunkon mindazt az iszonyatot, amit Ő végigélt és elviselt – súlyos, megrázkódtató feladat a versmondó számára. Én is csak hosszú idő után most vállalkoztam rá először. Halálának 70. évfordulóján így, a magam eszközeivel akartam adózni emlékének, emberi és költői nagyságának.

 Örülök, hogy a körötökben, ebben a melegszívű, kedves társulatban ért ez a kitüntetés, és így valamit én is be tudok adni a közösbe…

GyZs R 1GyZs R 3

Mi mást lehet ehhez hozzátenni, mint azt, hogy: GRATULÁLUNK ZSUZSA!